Met het iTP aan de slag als gemeente

Als gemeente kunt u op diverse manieren aan de slag met het iTP. De ideale situatie is als u een digitaal ondersteund iTP heeft vanuit uw eigen integrale V&H applicatie. Hiermee kunt u dan via een mobiel handhavingsapparaat in de vorm van een iPad, Pda of Laptop tijdens de controle direct uw bevindingen digitaal verwerken. Deze bevindingen worden dan ook direct op kantoor in uw integrale applicatie verwerkt. De content van het iTP wordt beschikbaar gesteld aan alle software leveranciers die applicaties ondersteunen op het gebied van vergunningverlening en handhaving binnen de Wabo. Vraag dan ook bij uw softwareleverancier of en wanneer zij het iTP digitaal ondersteunen.

Op papier
De basis voor het werken met het iTP is het handhavingsbeleid. Om te werken volgens het iTP zal in het (integrale) handhavingsbeleid moeten worden aangegeven en opgenomen dat er gewerkt wordt volgens het iTP en dat de prioritering is vastgesteld op grond van het iTP. Als dit is gebeurd kan per objecttype per fase (realisatie, gebruik, sloop) een op maat samengestelde checklist worden gegenereerd, die precies aangeeft op welk niveau een bepaalde activiteit dient te worden gecontroleerd.

U wilt aan de slag met het integraal Toezicht Protocol?

  • Raadpleeg de sectie Publicaties met een aantal iTP gerelateerde documenten.

  • Regelmatig worden vanuit de verschillende disciplines informatie- en bijpraatsessies gehouden.

Heeft u op-of aanmerkingen of vragen? Neem contact op met de mensen achter het integraal Toezicht Protocol.

Stichting iTP in oprichting - Inloggen