Met het iTP aan de slag als Leverancier

De automatisering moet worden gerealiseerd door marktpartijen. Hier is bewust voor gekozen. Het iTP is dan ook geen concurent voor de markt, maar een systematiek die de markt kan toepassen in haar applicaties. Zo is de content gelijk, maar zijn de functionaliteiten per applicatie verschillend. De deelnemende organisaties verzorgen de “content” en de markt de “tools”. Er worden ook eisen gesteld aan de terugkoppeling van managementinformatie. Deze terugkoppeling is voor de iTP organisatie (en uiteindelijk ook voor u) van belang om zowel het instrument als de uitvoering verder te verbeteren.

Door de deelnemende organisaties worden afspraken gemaakt over samenwerking indien leveranciers het beeldmerk en naam van het integraal Toezicht Protocol willen voeren.

Naast dat het iTP in de producten van de IT–leveranciers is verwerkt zijn er checklists in tekstvorm beschikbaar. Tevens zijn er publicaties en presentaties beschikbaar met nadere informatie.

Op dit moment is de iTP organisatie over samenwerking in gesprek met Roxit, Yucat, REM, Centric, Genetics, Vicrea, Lexerta, Bris en Arcadis. Als er met één of meer leveranciers daadwerkelijke samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten zal op deze site per leverancier worden aangegeven in welke mate de leverancier zich aan de door iTP voorgestelde afspraken heeft geconformeerd.

Bent u ook leverancier van V&H applicaties en wilt u op termijn opgenomen worden in dit overzicht? Neem dan contact op.

Stichting iTP in oprichting - Inloggen