Checklists (met name: Gebruiksfase)

In ons  land hebben we rond bouw, milieu en brandveiligheid te maken met  uitgebreide regelgeving. Om een object goed te controleren zijn er duizenden regels, vastgelegd in wetten, besluiten en normen. Om dit alles hanteerbaar te maken hebben de deelnemende organisaties uitgebreide analyses uitgevoerd. Gekeken is of de duizenden regels niet kunnen worden teruggebracht tot een overzichtelijk aantal toetsmomenten.

Ook is gekeken of de  regels uit de verschillende disciplines samengevoegd kunnen worden tot op elkaar afgestemde toetselementen. Deze elementen kunnen dan op uniforme wijze beoordeeld worden, met als resultaat:

  • Maatwerk (op soort object, soort inrichting)

  • Samengebrachte regelgeving (gecomprimeerd) tot een werkbaar - speciaal voor dat object afgestemde - checklist.

Tot 2013 was binnen het iTP de checklistgenerator beschikbaar die zich richtte op Gebruiksfase. Dit was een webapplicatie, die afhankelijk van specifieke toetsmomenten een checklist genereerde in de vorm van een MS-Excel spreadsheet. De toetselementen van de checklist konden opgeslagen worden zodat herhaald gebruik of aanpassingen mogelijk zijn.

Maar aangezien de gemeenten en nu de Omgevingsdiensten hun toezicht allemaal via VTH-applicaties uitvoeren werd de checklistgenerator door de overheid bijna niet meer gebruikt. Daar tegenover stond dat het onderhoud door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving niet meer in verhouding stond met het gebruik van de generator.

Om die reden is hij dus niet meer te gebruiken, en verwijzen wij u naar de diverse leveranciers van VTH-applicaties.

Hieronder en voorbeeld van de oude checklistgenerator

Stichting iTP in oprichting - Inloggen