Checklists Sloopfase

Per 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Hierdoor is de sloopvergunning voor bouwkundige sloop op basis van de Bouwverordening komen te vervallen en vervangen door een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012.

Het Sloopprotocol binnen het iTP is hierop geheel aangepast. Onderstaande documenten (Matrix met urenraming, Checklist en Uitwerking toetsmomenten) kunnen worden gebruikt voor het opstellen van handhavingsbeleid m.b.t. sloop, en kunnen in de praktijk worden toegepast bij het toezicht op meldingsplichtige activiteiten sloop volgend afdeling 1.7 van het Bouwbesluit 2012.

Toezichtmatrix met Urenraming Sloop (in het MS-Excel formaat) Versie 1-4-2012

Checklist voor de Sloopfase (in het MS-Word formaat) Versie 1-4-2012

Uitwerking toetsmomenten naar diepgang sloopfase (in het MS-Word formaat) Versie 1-4-2012

De toezichtmatrix met urenraming
Hier zijn de niveaus van diepgang vastgelegd (het landelijk geadviseerde niveau) die lokaal bestuurlijk vastgesteld kunnen worden in het vast te stellen beleid. Lokaal kan van dit landelijke niveau worden afgeweken. Let wel dat dit dan dient te worden onderbouwd in het beleid. Geadviseerd wordt zo min mogelijk af te wijken van het gezamenlijk bepaalde landelijk niveau.
De urenraming in het excel document is het rekenblad waarmee de vertaling is gemaakt van de niveaus van diepgang naar de tijdsbesteding per sloopproject. Dit rekenblad dient te worden gebruikt voor het uitvoeringsprogramma. Lokaal dient te worden ingevoerd hoeveel te controleren projecten op jaarbasis worden verwacht. Het totaal van te verwachten (begrootte) sloopprojecten levert een totaal aan benodigde uren op voor het houden van toezicht op meldingsplichtige Sloop en verwijderen van Asbest.

De checklist
Hiermee gaat de inspecteur op pad. Deze lijst is zowel toepasbaar voor de categorie├źn wonen/publiek en bedrijven. Bij digitaliseren van de checklist zal worden gerealiseerd dat de asbestcomponent kan worden in- of uitgeschakeld. In de papieren versie kan, indien er geen sprake is van asbest, dit onderdeel worden overgeslagen, of worden verwijderd uit de checklist.

De werkinstructie uitgewerkt naar de niveaus van diepgang
De inspecteur kan in de werkinstructie lezen wat hij/zij op moet controleren afhankelijk van het niveau van diepgang. Per toetsmoment is toegelicht wat het verschil in controlewerkzaamheden is tussen visuele controle (niveau 1), beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten (niveau 2), Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details (niveau 3) en integrale controle van alle onderdelen (niveau 4). Als de matrix is vastgesteld in het beleid dan kan de werkinstructie voor de inspecteur worden aangepast naar de lokaal vastgestelde niveaus. Met andere woorden. Als in het lokale beleid is vastgesteld dat toetsmoment 7 op niveau 2 dient te worden gecontroleerd, kan bij dit toetsmoment de tekst van niveau 1, 3 en 4 worden verwijderd.

De vereniging BWT Nederland heeft ter ondersteuning van toezicht op sloop de "Handreiking Slopen" ontwikkeld. Deze kunt u vinden op www.bwtinfo.nl

Voor de Realisatiefase checklists klikt u hier.

Stichting iTP in oprichting - Inloggen