Uitleg bij de Checklists

Het integraal Toezicht Protocol is modulair opgebouwd. Aan de ene kant vanuit de vakdisciplines brandweer, milieu en bouw- en woningtoezicht en aan de andere kant vanuit de realisatie, gebruiks- en sloopfase. Het iTP bestaat uit drie verschillende fasen met ieder zijn eigen protocollen en checklists.

• Realisatie 
• Gebruik 
• Sloop

De vakdisciplines en fasen kunnen weergegeven worden in een zogenaamde toezichtmatrix.


 

Het toezicht voor milieu, brandweer en bouw- en woningtoezicht wordt binnen het integraal Toezicht Protocol uniform beschreven in voor het project op maat gegenereerde checklists. Het protocol beschrijft transparant en objectief wat een inspecteur moet controleren. Kenmerkend hierbij is dat bestuurlijke keuzes op een praktische manier zijn doorvertaald naar de uitvoering.

De checklists zijn dus georiënteerd per levensfase (van gebouw of bedrijf) maar er is op gelet dat de drie vakdiciplines elk hun invloed hebben gehad op de samenstelling. Merk ook op dat de controle-intensiteit afhangt van zowel de levensfase als het type toezicht (zie bovenstaand figuur).

Checklists voor de modules in bovenstaand figuur kunt u vinden onder Checklists Realisatie faseChecklists Gebruiksfase en Checklist Sloopfase.

Stichting iTP in oprichting - Inloggen