Deelnemende organisaties

Deze website wordt ondersteund door de volgende organisaties:

 

 

De Vereniging BWT Nederland heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van het bouw en woningtoezicht in Nederland. De Vereniging streeft dit na door: o.a. de kennisuitwisseling tussen organisaties en personen die werkzaam zijn in het bouw- en woningtoezicht te stimuleren; de belangen van de professionals in het bouw- en woningtoezicht te behartigen; gemeenten en hun medewerkers op diverse manieren te ondersteunen; het coördineren en standaardiseren van opleidingscurricula voor medewerkers bouw- en woningtoezicht en het beheren van kwaliteitsborgingssystemen voor de sector.

 

 

 

Het Vakberaad Omgevingsdiensten voorheen het Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten (PMGG, maar nog zonder nieuw logo) is een groep betrokken milieu-proffesionals werkzaam bij Omgevingsdiensten met als doel om op managementniveau een netwerk op te bouwen gericht op uitwisseling van informatie en beleid, het gezamenlijk opzetten van specifieke verbeterprojecten. Het Vakberaad Omgevingsdiensten wil zo een serieuze gesprekspartner zijn voor ministeries om beter te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

 

 

 

Brandweer Nederland is de nieuwe naam voor de vereniging die we tot voor kort kenden als de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR).  De NVBR vervult voor hen drie belangrijke taken: het behartigen van de belangen van de brandweer en de fysieke veiligheid bij besluitvorming en regelgeving op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding; het bundelen van kennis en het opstellen van (landelijke) standaarden en normen voor de brandweer en de brandveiligheid; het ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten voor de brandweer in Nederland.

 

 

 

Het iTP wordt ondersteund door de Rijksoverheid (ministerie van I&M en BZK).

Stichting iTP in oprichting - Inloggen