Toekomst van het iTP

Meer onderwerpen
Ondanks een zeer onduidelijke toekomst als het gaat om de overheidsrol binnen de VTH is de doelstelling om het iTP door te ontwikkelen waarbij ook andere vakdisciplines zoals APV-, Natuur- en andere toezichtaspecten worden opgenomen. Hierdoor kan Wabo-breed integraal worden toegezien op de naleving van alle binnen deze wetgeving vallende aspecten.

Meer faciliteren
Voor een nog professioneler iTP is het noodzakelijk om meer gegevens te koppelen en te verzamelen. Het betreft gegevens over tijdsbesteding, het benodigde kennisniveau, praktijkvoorbeelden en foto’s. Ook wil het iTP in de toekomst graag ondersteunen in standaardisering van gegevens over meer statische gebouw- of bedrijfsgegevens zoals (gebouw)eigenschappen. Tevens wil het iTP toezichtgerelateerde gegevens gaan uitwisselen (benchmarking). Hiervoor is het nodig om een meer vrije gegevensuitwisseling te faciliteren op basis van een solide Architectuur.

 

Stichting iTP in oprichting - Inloggen