Welkom op de iTP website

Op deze website vint u alle informatie over het integraal toezicht protocol. Via onderstaande links leest u over doel, ontstaan en toekomst van het iTP.

Waarom het integraal Toezicht Protocol?

Huidige stand van zaken iTP

Met het iTP aan de slag als gemeente

Wie werken er mee aan het iTP?

Contactgegevens

Presentaties (Nadere uitleg)

Publicaties (Besluiten en Voorschriften)

Checklists (RealisatieGebruikSloop)

*** Nieuws ***

 

11-7-16; In september of oktober 2016 zal een gebruikersbijeenkomst worden georganiseerd voor de gebruikers van de digitale versie van iTP. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het email adres alfons@milvekwa.nl (Alfons heeft de afgelopen jaren het redactiewerk verricht), er zal dan via datumprikker een datum worden gekozen waarop de meeste mensen kunnen. In de email kunt u ook suggesties doorgeven voor agendapunten.

 

Per 1 januari 2015 zijn er enkele wijzigingen van het activiteitenbesluit van kracht geworden. Deze worden voor 1 februari 2015 verwerkt, maar hebben slechts zeer beperkt invloed op het iTP.

 

In november 2013 heeft het iTP-beheer een brief aan alle Omgevingsdiensten gestuurd met betrekking tot samenwerking. Dit heeft helaas nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Met name omdat veel Omgevingsdiensten nog in de fase zitten waarin zij keuzes moeten maken over de invulling van hun ICT. In het voorjaar van 2015 zal opnieuw met de omgevingsdiensten worden gesproken, of en op welke wijze zij een rol en functie zien voor het iTP binnen hun organisatie. Dit heeft helaas nog steeds niet geleid tot het  Hier vindt u de brief en de bijlage (enqueteformulier). 

 

Diverse ICT bedrijven werken met het iTP in hun applicaties

 

Inmiddels hebben zowel Roxit, BRIS als ook Yucat de iTP systematiek in hun applicaties verwerkt. Hierdoor maken heel veel gemeenten in Nederland via hun applicaties gebruik van het iTP.

 

Het integraal Toezicht Protocol is een gezamenlijk product van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Platform milieuhandhaving grote gemeenten en Brandweer Nederland (voorheen de Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding). Het integraal Toezichtprotocol wordt door de Rijksoverheid ondersteund en geaccepteerd als landelijk standaard hulpmiddel bij de uitvoering van het omgevingstoezicht.

 

        

Stichting iTP in oprichting - Inloggen